motorsport-tema3.jpg motorsport-mobile-3.jpg


Tím Peugeot Total dokončil posledný prípravný test, „Dream team“ je pripravený na Dakar 2018

dakar-2018-wallpaper-4-1920-1080.jpg

Tím Peugeot Total, ktorý v januári získal tri prvé miesta v Dakare 2017, dokončil siedme a záverečné testy v Maroku a je pripravený na budúci roční tejto najnáročnejšej vytrvalostnej rallye na svete. Rallye Dakar 2018 sa koná od 6. do 20. januára 2018 v Južnej Amerike. Na jej štart sa v novom pretekárskom vozidle Peugeot 3008DKR Maxi postavia posádky v zložení Stéphane Peterhansel/Jean Paul Cottret, Sébastien Loeb/Daniel Elena, Carlos Sainz/Lucas Cruz a Cyril Despres/David Castera.

Na štyri posádky „Dream teamu“ značky Peugeot v januári čaká 10 000 kilometrov na veľmi náročnej trati vedúcej cez Peru, Bolíviu a Argentínu. Na programe je 15 etáp a najrôznejší terén zahŕňajúci piesočné duny, horské andské priesmyky aj púšte, k tomu sa pripoja tiež nástrahy extrémneho počasia. Oficiálnu trať rallye Dakar 2018 organizátori (A. S. O.) otvoria 22. novembra.

Zatiaľ čo zloženie tímu Peugeot Total zostáva pre Dakar 2018 nezmenené, pretekárske vozidlá prešli veľkými zmenami, ktorých cieľom bolo optimalizovať výkonnosť. Technický tím divízie Peugeot Sport zapracoval na tom, aby bol Peugeot 3008DKR Maxi s ohľadom na výzvu, ktorá pred ním stojí, čo najspoľahlivejší. Architektúru vozidla prevzali od sériového SUV Peugeot 3008 zvoleného za „Auto roku 2017“: trojlitrový motor s dvomi turbodúchadlami a pohon 2 kolies. Najviditeľnejšia zmena sa týka rozchodu, ktorý bol pre väčšiu stabilitu rozšírený o 20 cm. Došlo k zlepšeniu odpruženia, aby sa vozidlo jednoduchšie viedlo.

Všetci jazdci aj spolujazdci sa aktívne podieľali na testovacom programe, vďaka ktorému vozidlo Peugeot 3008DKR Maxi tento rok najazdilo v Maroku, Portugalsku a vo Francúzsku viac ako 18 000 kilometrov. Sú si však vedomí, že najnovšie predpisy nehrajú v ich prospech. Minimálna hmotnosť, ktorú musia vozidlá Peugeot spĺňať, sa zvýšila, zatiaľ čo vozidlá konkurentov boli odľahčené a aj v iných oblastiach majú väčšiu voľnosť. Na Dakare však vždy platí, že najväčšou výzvou je povaha samotných pretekov.

Členovia štyroch posádok „Dream teamu“ Peugeot získali, či už v automobiloch alebo na motorkách dovedna 19 celkových a 148 etapových víťazstiev, takže ide o najúspešnejší tím v histórii Dakaru. Aj napriek týmto výsledkom si Peugeot pred 40. ročníkom týchto legendárnych pretekov – a 10. v Južnej Amerike – zachováva veľkú pokoru. Peugeot v nich zvíťazil celkovo šesťkrát: prvý úspech je z roku 1987 vo vozidle Peugeot 205T16 Grand Raid.

Najnovšie Články

Registrácia k odberu noviniek

Podmínky ochrany osobních údajů
Uděluji tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „ZOOU“) společnosti TOTAL Česká republika, s.r.o., IČO: 411 89 671, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3582 (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů v tomto formuláři, a to za účelem nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení.  Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji správci na dobu neurčitou. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné. Správce poskytnuté osobní údaje zpracovává manuálně i automaticky, v rozsahu poskytnutých osobních údajů, přičemž je oprávněn provádět zpracování osobních údajů prostřednictvím pověřených zpracovatelů, a to na základě smluv uzavřených podle ust. § 6 ZOOU. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících pro něj ze ZOOU, tj. zejména o tom, že subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu poskytnutých osobních údajů a dále má subjekt údajů v souladu s ust. § 21 ZOOU právo podat žádost o vysvětlení a žádat odstranění nežádoucího stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací poskytnutých osobních údajů. Správce je oprávněn osobní údaje subjektu údajů získané za účelem nabízení obchodu nebo služeb předat jinému správci, nevysloví-li s tímto postupem subjekt údajů nesouhlas.  Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které Poskytovatel zpracovává, může o tuto skutečnost prodávajícího požádat na následující e-mailové adrese: [javascript protected email] nebo na výše uvedené adrese sídla Správce. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat, např. odvoláním souhlasu zaslaného na e-mailovou adresu: [javascript protected email] nebo na adresu sídla správce.

Zároveň tímto uděluji souhlas se zasíláním obchodních sdělení Správce či obchodních partnerů Správce ve smyslu ust. § 7 zák. č. 484/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Souhlas dle předchozí věty lze kdykoliv odvolat, a to na následující e-mailové adrese: [javascript protected email]

resizer-video.png